งานสี

งานสี

Painting

Painting Painting Painting
บริษัท ทินฟิช ได้เลือกเทคโนโลยีพ่นสีน้ำมาใช้การกระบวนพ่นสี เนื่องจากความหลากหลายของลักษณะสีที่ปรากฏ  สี 2 K
ทั้ง solid และ metallic นั้น ถูกนำมาใช้ ให้เหมือนกับสีที่ทางลูกค้าต้องการ ตามข้อกำหนด  โดยเรามีการนำเทคโนโลยีสี ที่ช่วยป้องกันรอยขูดขีด ทนทานในการยึดเกาะของสี และทนต่อสารเคมีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
Type

Interior Dimensions

Baking Temperature

Paint Systems

Filter

Heating Fuel

Bake Time

Spray &
Bake Booth

7200 mm x 4100 mm x 2700 mm
(W x L x H)

80 ˚C

1K & 2K

Dry Filter

LPG

1 Hour