บริษัท ทินฟิซ เป็นบริษัทเอกชน เดิมก่อตั้งในปี ค.ศ 2000 ที่ Bayswater ของเมืองวิคทอเรีย ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตงานออกแบบทางวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานเหล็ก สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่ม


Capabilities
ANCA_Motion logo.TINFISH.small